Yeni bir klasik

Milenyumun başında şekil, malzeme, renk ve teknolojiye yönelik deneysel yaklaşım, yeni bir çağın sonsuz olasılığını temsil ediyordu. “Gelecek” olarak adlandırılan bu yirmi yıl içinde günlük yaşamın bir parçası olarak dikkat çekici olanı temsil ediyor.